กรีนวิงสนับสนุนทุนและของรางวัลในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

Last updated: 7 Jun 2023  |  1010 View  |  กรีนวิงเพื่อการศึกษา

กรีนวิง สนับสนุนกิจกรรมให้กับส่วนงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy