มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทร์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 4 ก.ค. 2556

ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบห้องสมุดกรีนวิง จำนวน 1 ห้อง มูลค่า 70,000 บาทให้กับนักเรียนป่าบงท้าวแก่นจันทร์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบห้องสมุด

Related album

Privacy Notice Privacy Notice