กรีนวิงมอบอาคารที่พักรถโดยสารเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

กรีนวิง มอบที่พักรถโดยสาร และป้ายที่พักรถโดยสารเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ให้กับประชาชนและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ.2546-2564)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้  นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้