ยุวฑูตหอฝิ่น

กรีนวิง เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน ซึ่งเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากในอนาคต จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ "ยุวฑูตหอฝิ่น" เพื่อค้นหาผู้นำเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 20 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จะได้เข้าร่วมเข้าค่าย ณ หอฝิ่น จังหวัดเชียงรายเป็นเวลา 4 วัน และค้นหาสุดยอดยุวฑูตหอฝิ่น ชิงเงินรางวัลกว่า 175,000 บาท

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy