กรีนวิงจัดกิจกรรมยุวฑูตหอฝิ่น

Last updated: 7 Jun 2023  |  928 View  |  ยุวฑูตหอฝิ่น

กรีนวิงเล็งเห็นปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการยุวฑูตหอฝิ่น เพื่อค้นหาผู้นำเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

Related album

No Related album
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy