กรีนวิงจัดกิจกรรมยุวฑูตหอฝิ่น

Last updated: 2021-11-22  |  229 View  |  ยุวฑูตหอฝิ่น

กรีนวิงเล็งเห็นปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการยุวฑูตหอฝิ่น เพื่อค้นหาผู้นำเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

Related album

No Related album
Privacy Notice Privacy Notice