มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนโล๊ะป่าห้า อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 26 ก.ค. 2556

ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบห้องสมุดกรีนวิง จำนวน 1 ห้อง มูลค่า 70,000 บาทให้กับนักเรียนโรงเรียนโล๊ะป่าห้า โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบห้องสมุด

Related album

Privacy Notice Privacy Notice