มอบอาคารเรียนให้โรงเรียนห้วยขี้เหล็ก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 18 ธ.ค. 2546

Last updated: 7 Jun 2023  |  1113 View  |  กรีนวิงเพื่อการศึกษา

นพ.กอบชัย จิตรสกุล ผู้บริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารกรีนวิง2 โรงเรียนห้วยขี้เหล็ก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546 และคุณจงรัตน์นรี จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนวิง มอบอาคารเรียน "อาคารกรีนวิง2" ให้แก่โรงเรียนห้วยขี้เหล็ก จำนวน 1 หลัง มูลค่า 659,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบอาคารเรียน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy