มอบอาคารเรียนให้โรงเรียนป่าซางนาเงิน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันที่ 17 ธ.ค. 2546

Last updated: 7 Jun 2023  |  1393 View  |  กรีนวิงเพื่อการศึกษา

นพ.กอบชัย จิตรสกุล ผู้บริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบอาคารเรียน "อาคารกรีนวิง1" ให้แก่โรงเรียนป่าซางนาเงิน จำนวน 1 หลัง มูลค่า 724,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบอาคารเรียน

Related album

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy