มอบอาคารเรียนให้โรงเรียนป่าซางนาเงิน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันที่ 17 ธ.ค. 2546

Last updated: 2021-11-22  |  273 View  |  กรีนวิงเพื่อการศึกษา

นพ.กอบชัย จิตรสกุล ผู้บริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบอาคารเรียน "อาคารกรีนวิง1" ให้แก่โรงเรียนป่าซางนาเงิน จำนวน 1 หลัง มูลค่า 724,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบอาคารเรียน

Privacy Notice Privacy Notice