มอบสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนสบขาม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2560

Last updated: 2021-11-22  |  239 View  |  กรีนวิงเพื่อการศึกษา

ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนโรงเรียนสบขาม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสบขาม เป็นผู้รับมอบสนามเด็กเล่น

Related album

Privacy Notice Privacy Notice