มอบที่พักรถโดยสารมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2546

Last updated: 7 Jun 2023  |  898 View  |  Bus Stop

นพ.กอบชัย จิตรสกุล ประธานบริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบอาคารที่พักรอรถโดยสารให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา มูลค่า 200,000 บาท โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับมอบอาคารที่พักผู้โดยสาร

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy