มอบที่พักรถโดยสารมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559

Last updated: 7 Jun 2023  |  838 View  |  Bus Stop

นพ.กอบชัย จิตรสกุล ผู้บริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบอาคารที่พักรอรถโดยสารให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา มูลค่า 400,000 บาท โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับมอบอาคารที่พักผู้โดยสาร

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy