มอบที่พักรถโดยสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2550

Last updated: 7 Jun 2023  |  890 View  |  Bus Stop

นพ.กอบชัย จิตรสกุล ประธานบริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบอาคารที่พักรอรถโดยสารให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มูลค่า 586,000 บาท โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้รับมอบอาคารที่พักผู้โดยสาร

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy