มอบที่พักรถโดยสารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2546

Last updated: 2021-11-22  |  220 View  |  Bus Stop

ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบอาคารที่พักรอรถโดยสารให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มูลค่า 800,000 บาท โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยร

Privacy Notice Privacy Notice