มอบที่พักรถโดยสารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559

Last updated: 7 Jun 2023  |  1068 View  |  Bus Stop

ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบอาคารที่พักรอรถโดยสารให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มูลค่า 500,000 บาท โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นผู้รับมอบ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy