มอบที่พักรถโดยสารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559

Last updated: 2021-11-22  |  228 View  |  Bus Stop

ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบอาคารที่พักรอรถโดยสารให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มูลค่า 500,000 บาท โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นผู้รับมอบ

Privacy Notice Privacy Notice