สำนักงานและสาขา กรีนวิงในจังหวัดเชียงราย                   อำเภอเมือง
 กรีนวิง สาขาประตูสลี (สำนักงานใหญ่เชียงราย)
 : 545/1 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
 : 085-6954601
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาประตูสลี (สำนักงานใหญ่)
 : ฮอนด้า กรีนวิงสาขาประตูสลี
กรีนวิง สาขาบ้านดู่
 : 146 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
 : 085-6954615
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาบ้านดู่
 : ฮอนด้า กรีนวิงสาขาบ้านดู่
 กรีนวิง สาขาห้าแยกพ่อขุน 
 : 434/1-2​ ม.19​ ต.รอบเวียง อ.เมือง​ จ.เชียงราย
 : 085-6954627
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาห้าแยก 
 ฮอนด้ากรีนวิง สาขา ห้าแยกพ่อขุน
กรีนวิง สาขาเจ็ดยอด
  : 902/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
  : 085-6954613
  : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเจ็ดยอด
  ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเจ็ดยอด
  กรีนวิง สาขาเด่นห้า
 : 202/2 ม.16 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
 : 085-6954602
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเด่นห้า
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขา เด่นห้า
กรีนวิง สาขาห้วยสัก
 : 326 ม.5 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
 : 085-6954604
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาห้วยสัก
 : ฮอนด้า กรีนวิงสาขาห้วยสัก
  กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม
  : 333 ม.17 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
  : 085-6954616
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม
  : ฮอนด้า กรีนวิงสาขาแม่ข้าวต้ม
 กรีนวิง สาขาน้ำลัด
 : 304 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
 : 085-6954614
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาน้ำลัด
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาน้ำลัด

 กรีนวิง สาขาศรีทรายมูล
 : 273/6 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
 : 062-3094224
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาศรีทรายมูล
 ฮอนด้ากรีนวิง สาขา ศรีทรายมูล
 

                  อำเภอแม่จัน

 กรีนวิง สาขาจันจว้า
  : 191 ม.2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
  : 085-6954622
  : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาจันจว้า
  ฮอนด้ากรีนวิง สาขาจันจว้า
กรีนวิง สาขาแม่คำ
 : 238 ม.2 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 : 061-2726446
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่คำ
 ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่คำ
 กรีนวิง สาขาแม่จัน1
 : 182 ม.7 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 : 085-6954619
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่จัน1
 ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่จันหนึ่ง
 กรีนวิง สาขาแม่จัน2
 : 448/4 ม.3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 : 085-6954620
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่จัน2
 ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่จันสอง

                   อำเภอแม่สาย


รีนวิง สาขาห้วยไคร้1
 : 26 ม.10 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 : 085-6954621
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาห้วยไคร้
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาห้วยไคร้
กรีนวิง สาขาแม่สาย
 : 666 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 : 085-6954606
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่สาย
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่สาย

กรีนวิง สาขาป่าเหมือด
 : 333/3 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 : 081-7641778
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาป่าเหมือด
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาป่าเหมือด
 

                   อำเภอพาน


กรีนวิง สาขาพาน1 (เยื้องธนาคารกรุงไทย)
 : 1188,1188/1-3 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
 : 085-6954608
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาพาน1
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาพานหนึ่ง
กรีนวิง สาขาพาน2
 : 2593-2598 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
 : 085-6954609
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาพาน2
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาพานสอง

กรีนวิง สาขาปูแกง
 : 40 ม.9 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
 : 085-6954629
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาปูแกง
 : ฮอนด้า กรีนวิง สาขาปูแกง
 กรีนวิง สาขาแม่อ้อ
 : 139 หมู่19 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
 : 085-6954628
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่อ้อ
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่อ้อ

                  อำเภอเวียงป่าเป้า


กรีนวิง สาขาแม่ขะจาน1
 : 275 ม.10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 : 085-6954624
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่ขะจาน1
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่ขะจานหนึ่ง
กรีนวิง สาขาแม่ขะจาน2
 : 378/4-5 ม.1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 : 085-6954632
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่ขะจาน2
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่ขะจาน สอง

กรีนวิง สาขาป่างิ้ว
 : 180 ม.4 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 : 081-9609778
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาป่างิ้ว
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาป่างิ้ว
 กรีนวิง สาขาเวียงป่าเป้า
 : 37 ม.10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 : 085-6954623
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเวียงป่าเป้า
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเวียงป่าเป้า

                   อำเภอเทิง


กรีนวิง สาขาเทิง1 (สี่แยกเทิง)
 : 26/4-6 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
 : 085-6954633
 : โชว์รูมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า (หจก.กรีนวิง)
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเทิง1
กรีนวิง สาขาเทิง2 (ตลาด)
 : 147/3 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
 : 085-6954634
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเทิง2
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเทิงสอง

กรีนวิง สาขาบ้านปล้อง
 : 358 หมู่ 5 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
 : 085-6954596
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาบ้านปล้อง
 : ฮอนด้า กรีนวิง สาขาบ้านปล้อง
 

                  อำเภอเชียงของ


กรีนวิง สาขาบุญเรือง (บ้านหก)
 : 109 ม.1 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 : 085-6954626
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาบุญเรือง
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาบุญเรือง
กรีนวิง สาขาเชียงของ1 
 : 293 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 : 085-6954611
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเชียงของ1
 กรีนวิง เชียงของ

กรีนวิง สาขาเชียงของ2 (ข้างปั๊มEsso)
 : 212 ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 : 093-1345299
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเชียงของ2
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเชียงของ2
 

                  อำเภอเวียงชัย


กรีนวิง สาขาเวียงชัย
 : 440 ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
 : 085-6954617
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเวียงชัย
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเวียงชัย
กรีนวิง สาขาบ้านดอน
 : 190 ม.8 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
 : 085-6954597
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาบ้านดอน
 : ฮอนด้า กรีนวิง สาขาบ้านดอน

                  อำเภอเชียงแสน


กรีนวิง สาขาเชียงแสน1 
 : 116 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 : 085-6954605
 : กรีนวิง สาขาเชียงแสน1
 : ฮอนด้า กรีนวิง เชียงแสนหนึ่ง
กรีนวิง สาขาเชียงแสน2
 : 771/1-3 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 : 081-7837786
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเชียงแสน2
 : ฮอนด้ากรีนวิง เชียงแสนสอง

                  อำเภอแม่สรวย


กรีนวิง สาขาแม่สรวย
 : 241 ม.5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 : 085-6954607
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่สรวย
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่สรวย
กรีนวิง สาขาท่าก๊อ
 : 249 ม.4 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 : 085-6954631
 : กรีนวิง สาขาท่าก๊อ
 : ฮอนด้า กรีนวิง สาขา ท่าก๊อ
 กรีนวิง สาขาห้วยส้ม
 : 289 ม.3 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 : 085-6954630
 : กรีนวิง สาขาห้วยส้ม
 : ฮอนด้า กรีนวิง สาขาห้วยส้ม
 

                  อำเภอขุนตาล                                                                           


กรีนวิง สาขาบ้านต้า
 : 325 ม.3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
 : 085-6954635
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาบ้านต้า
 : กรีนวิงสาขา บ้านต้า

                อำเภอเวียงเชียงรุ้ง


กรีนวิง สาขาเชียงรุ้ง
 : 40 ม.6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 : 085-6954618
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเชียงรุ้ง
 : ฮอนด้า กรีนวิงสาขาเชียงรุ้ง
 

                  อำเภอแม่ลาว                                                  


กรีนวิง สาขาแม่ลาว
 : 245 ม.10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 : 085-6954603
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่ลาว
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาแม่ลาว

                อำเภอป่าแดด


กรีนวิง สาขาป่าแดด
 : 203 ม.4 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
 : 085-6954625
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาป่าแดด
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาป่าแดด
 

                  อำเภอเวียงแก่น                                                 


กรีนวิง สาขาเวียงแก่น
 : 264 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 : 085-6954589
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาเวียงแก่น
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขา เวียงแก่น

                  อำเภอพญาเม็งราย


กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย
 : 271 หมู่10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
 : 085-6954612
 : กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย
 : ฮอนด้ากรีนวิง สาขาพญาเม็งราย
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้