มอบที่พักรถโดยสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564

คุณมณเฑียร ฉายสุวรรณคีรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บจก.กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบป้ายที่พักรถโดยสารจำนวน 7 ป้ายมูลค่า 45,500 บาท

Related album

No Related album
Privacy Notice Privacy Notice