กรีนวิง คาราวาน - ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พ.ย. 2544

Last updated: 2021-11-29  |  329 View  |  กรีนวิง คาราวาน

จุดเริ่มต้นของกิจกรรมคาราวาน ที่กรีนวิง ได้จัดมอบให้กับลูกค้าส่งท้ายปี ภายใต้ชื่อ Macro Honda Safety Caravan ครั้งที่1 "สักครั้ง...กับชีวิต พิชิตภูชี้ฟ้า...ด้วยกัน" เส้นทางเชียงราย-ภูชี้ฟ้า ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2544

Privacy Notice Privacy Notice