One Dealer One School "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม"

กรีนวิง ร่วมกับ ปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมจัดโครงการ One Dealer One School "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับน้องๆ นักศึกษาสายงานช่าง ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

Related album

No Related album
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy