มอบห้องสมุดกรีนวิงให้โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย วันที่ 19 ก.ค. 2556

ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัทกรีนวิง มอบห้องสมุดกรีนวิง จำนวน 1 ห้อง มูลค่า 70,000 บาทให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบห้องสมุด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy