ตรวจ ตรอ.รถจักรยานยนต์ ก่อนต่อทะเบียน และภาษีป้าย

Last updated: 18 ต.ค. 2564  |  14730 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตรวจ ตรอ.รถจักรยานยนต์ ก่อนต่อทะเบียน และภาษีป้าย

รถมอเตอร์ไซค์อายุกี่ปีต้องตรวจสภาพ
การตรวจสอบสภาพรถมอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะใดๆ ก็แล้วแต่ เป็นที่แน่นอนว่ามันคือหน้าที่ของผู้ขับขี่ใช้งานทั้งสิ้น ที่ต้องหมั่นตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง ก่อนจะต้องนำรถไปตรวจเช็คระยะประจำปี หรือทุกๆ การนัดหมายของผู้แทนจำหน่ายรถเช่นกัน

ทว่าในส่วนของระบบงานทะเบียนรถนั้น รถมอเตอร์ไซค์ของเราก็ต้องถูกนำไปตรวจสภาพเช่นกัน ซึ่งจะต้องนำไปตรวจทุกๆ กี่ปี และตรวจอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันต่อครับ

ตามกฎหมายแล้ว กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสภาพรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รถที่จะนำมาใช้ในการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของคนขับรถเอง รวมถึงผู้โดยสารไปกับรถ, ผู้ขับขี่รถคันอื่นๆ, คนเดินถนน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ภายนอกตัวรถ

  

รถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปี ต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษี "ทุกครั้ง"
สำหรับมอเตอร์ไซค์ หรือรถจักรยานยนต์ ถูกกำหนดให้มีการตรวจสภาพรถทุกๆ 5 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน จะต้องได้รับการตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีทุกครั้ง โดยรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มีประเภทรถดังนี้

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป
 

สามารถตรวจสภาพรถที่ใดได้บ้าง?
สำหรับสถานที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท เจ้าของรถจะนำไปตรวจสภาพ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้

 


สามารถตรวจสภาพรถล่วงหน้าได้กี่เดือน?
ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก อนุญาตให้สามารถตรวจสภาพรถก่อนการเสียภาษีประจำปีได้ เจ้าของสามารถนำรถไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี

 

อัตราค่าตรวจสภาพรถ
ตรวจสภาพผ่าน
การไปติดต่อกับสถานตรวจสภาพรถให้เจ้าของรถนำรถและสมุดคู่มือทะเบียนรถไปแสดง หากตรวจสภาพผ่าน สถานตรวจสภาพรถจะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

 


ถ้าตรวจสภาพไม่ผ่าน?

รถอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการตรวจสภาพ สถานตรวจสภาพรถจะแจ้งข้อบกพร่องที่เป็นเหตุให้รถนั้นไม่ผ่านการตรวจสภาพให้ เจ้าของทราบ เพื่อจะได้นำรถไปแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำมาตรวจใหม่ หากแก้ไขแล้วนำไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งเดิมภายใน 15 วัน จะเสียค่าตรวจใหม่ ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าบริการที่กำหนดไว้ แต่หากเกิน 15 วัน หรือไปตรวจที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งอื่นจะเสียค่าบริการเต็มอัตรา

 

อัตราค่าตรวจสภาพรถ
รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท
  

รถแบบใดที่ไม่สามารถตรวจกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้?
รถที่ไม่สามารถตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ คือรถที่ถูกกำหนดในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ให้นำรถไปตรวจสภาพกับสำนักงานขนส่งพื้นที่นั้นๆ ได้แก่

รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไป จากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์, เปลี่ยนลักษณะรถ, เปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข, ตัวเลขชำรุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น
รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้
รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็นต้น ซึ่งรถดังกล่าวต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่เมื่อมีการนำมาเสียภาษีประจำปี
รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
รถที่ขาดต่อทะเบียนเกิน 1 ปี
 

เป็นยังไงกันบ้างครับ กับทริกดีๆ เรื่องการนำรถจักรยานยนต์ไปตรวจสภาพ ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสภาพรถยนต์ด้วยนะครับ โดยรถจักรยานยนต์จะต้องนำไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี เมื่ออายุของรถครบ 5 ปี และ 7 ปี สำหรับรถยนต์ สำหรับครั้งต่อไปจะมีทริกดีๆ เกี่ยวกับรถเรื่องอะไรบ้างนั้น โปรดติดตามกันต่อไปครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้