GREENWING SOCIAL ENTERPRISE

 
 
คำ ว่า Social Enterprise (SE) ประกอบด้วย Enterprise คือ การประกอบการหรือเรียกว่า “วิสาหกิจ”กับคำว่า Social คือ “สังคม” และเมื่อนำคำดังกล่าวมารวมกันจึงเกิดคำ ใหม่ว่า“วิสาหกิจเพื่อสังคม” คือ การประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งถือเป็นคำ เดียวกับ “กิจการเพื่อสังคม” ทั้งนี้ คำ นิยามที่เป็นทางการสำหรับ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ยังอยู่ระหว่าง การพิจารณาตามขั้นตอนการออกกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เรียน ท่านร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda Wing Center

บรรยากาศวันเก็บเกี่ยวผลผลิต ในโครงการ กรีนวิง รักเกษตรกร ปี 3 ตอน วิถีการเกียวข้าวออร์แกนิคแบบดั้งเดิม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้  นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้