ข่าวสารกรีนวิง

ภาพกิจกรรม CRF Club ที่ทางฮอนด้ากรีนวิงได้จัดกิจกรรม นำน้ำดื่มและอุปกรณ์ขอบใช้ มอบให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 รวมไปถึงกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยทั้งในรูปแบบ On Road และ Off Road *กิจกรรมที่เกิดขึ้นจัดในภายใต้เงื่อนไขและปฏิบัติตามคำสั่งของ ศบค. D - M - H - T - T D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

บรรยากาศวันเก็บเกี่ยวผลผลิต ในโครงการ กรีนวิง รักเกษตรกร ปี 3 ตอน วิถีการเกียวข้าวออร์แกนิคแบบดั้งเดิม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้  นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้