6S

Last updated: 2021-10-18  |  691 Views  | 

6S

 

 

การจำหน่าย
เครือข่ายร้าน Honda Wing Center ทั่วประเทศ ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย มีพนักงานที่พร้อมจะให้การดูแลลูกค้าทุกคน และให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ

 

 

S1

S2

การบริการ
การบริการหลังจากการขาย เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ที่ศูนย์ Honda Wing Center ลูกค้าของเราจะได้รับบริการที่เป็นมิตรและมีประสิทธิภาพ โดยฮอนด้าได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

 

 

การบริการอะไหล่
เราจัดเตรียมอะไหล่ที่หลากหลาย เพื่อให้บริการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของฮอนด้า รวมถึงการมีอะไหล่ ที่เคลื่อนไหวเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการเสมอ

 

 

S3
S4

การขับขี่ปลอดภัย
เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย ฮอนด้าได้สร้างศูนย์ฝึก ฯ และครูฝึก ฯ จำนวนมากเพื่อให้คำแนะนำและสอนวิธีการขับขี่ที่ถูกหลัก โดยฮอนด้าเป็นแบรนด์แรกของเมืองไทยที่จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย และในปัจจุบัน ฮอนด้ามีศูนย์ฝึกขนาดใหญ่ถึง 4 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ, เชียงใหม่, ภูเก็ต, และที่กรุงเทพฯ

 

 

รถจักรยานยนต์มือสอง
ฮอนด้าให้บริการรับซื้อรถจักรยานยนต์คันเก่าในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งได้เปิดโชว์รูมรถมือสองขึ้น ที่สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นอีกช่องทางสำหรับลูกค้า ที่ต้องการซื้อรถมือสองที่ได้มาตรฐานและผ่านการประเมินราคาที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ

 

 

S5
S6 กิจกรรมเพื่อลูกค้าของฮอนด้า
เพราะรถจักรยานยนต์เป็นมากกว่ายานพาหนะ ฮอนด้าจึงพร้อมส่งมอบประสบการณ์ในการขับขี่ตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของลูกค้าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ

 

 

 

 

 

Privacy Notice Privacy Notice